Podes refinqnciar con plan v en visa . Te come cupo